Ontdek de krachtige tools van CSRD Now

Wij begeleiden jouw organisatie naar duurzaam succes! Maak kennis met de waarde van inzicht en zet vandaag nog de eerste stappen naar een duurzame toekomst.

Sustainability Assessment

Ontdek waar jouw organisatie staat met ons unieke Sustainability Assessment. Deze krachtige tool integreert ESG-criteria en SDG’s om waardevolle inzichten te bieden en duidelijkheid te verschaffen over jouw huidige duurzaamheidspositie. 

Impact Navigator

De Impact Navigator is ontworpen volgens de normen van de European Sustainability Reporting Standards. Deze tool dient als jouw betrouwbare gids om de status van jouw organisatie te meten tijdens en na de dubbele materialiteitsanalyse, stakeholdersanalyse en waardecreatie. Het gaat verder dan een eenvoudige meetinstrument. De Impact Navigator is de kompas dat organisaties inzicht geeft in hun huidige positie en helderheid verschaft over de stappen die zij kunnen nemen om hun doelen te verwezenlijken.

Het biedt niet alleen een momentopname van waar je nu staat, maar ook een gedetailleerde routekaart voor de toekomst. Of je nu al vertrouwd bent met de CSRD-methodologie of nog aan het verkennen bent, deze tool voorziet je van de benodigde inzichten en gerichte actieplannen.

Impact Navigator

Dubbele materialiteit

Bij CSRD Now ontdek je de kracht van de dubbele materialiteitsanalyse, een essentieel onderdeel van onze Impact Navigator. Samen met jou gaan we verder dan cijfers en bepalen we wat echt van belang is. Onze analyse omvat zowel interne als externe materialiteit, waarbij we niet alleen kijken naar wat impact heeft op jouw bedrijf, maar ook naar wat significant is voor jouw belanghebbenden. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst met rapportages die niet alleen getallen weergeven, maar ook jouw impact op de wereld weerspiegelen. Maak kennis met onze expertise en ontdek hoe wij met jou meedenken voor betrouwbare resultaten.

Door integratie van ESG-criteria in rapportagestandaarden bieden de ESRS bedrijven een leidraad om consistente, vergelijkbare en betrouwbare informatie te verstrekken aan belanghebbenden. Dit draagt bij aan verbeterde transparantie, verantwoordingsplicht en besluitvorming op het gebied van duurzaamheid.

De ESG-criteria omvatten:

Milieu (Environmental)

Dit omvat onderwerpen zoals klimaatverandering, energiegebruik, emissies, water- en afvalbeheer, biodiversiteit en andere milieugerelateerde aspecten van de bedrijfsvoering.

Sociaal (Social)

Hieronder vallen zaken als arbeidspraktijken, arbeidsrechten, mensenrechten, diversiteit en inclusie, gezondheid en veiligheid op de werkplek, betrokkenheid bij de gemeenschap en de impact van het bedrijf op sociale kwesties.

Governance

Dit omvat aspecten van bestuur en bedrijfsleiding, zoals transparantie, ethiek, integriteit, risicobeheer, naleving van wet- en regelgeving, en de samenstelling en werking van de raad van bestuur.

Impact Navigator

CSRD Dashboard

We bieden praktische oplossingen om jouw organisatie te ondersteunen bij het behalen van haar doelstellingen. In de Impact Navigator hebben we een krachtige tool, namelijk het CSRD Dashboard, ontwikkeld voor taak- en roltoewijzing, ontworpen om verantwoordelijken binnen jouw organisatie helderheid te geven over hun taken en om de voortgang te monitoren en te sturen op de gestelde doelen.

De CSRD Dashboard is niet alleen een middel om taken en rollen toe te wijzen, maar fungeert ook als een navigatie-instrument voor het behalen van duurzame doelstellingen. Of je nu al gebruikmaakt van de Impact Navigator of niet, deze aanvullende tool van CSRD Now biedt een gestructureerde aanpak om verantwoordelijkheden te verdelen en een effectieve route naar succes uit te stippelen.

 

3.2.3. Impact-navigator: CSRD Dashboard (Control Execution) Tools

Laat CSRD Now jouw partner zijn in het navigeren door de uitdagingen van duurzaamheid en transparantie, volgens de hoogste Europese normen. Met de Impact Navigator zet je concrete stappen om je doelen te bereiken en geef je richting aan de toekomst van jouw organisatie. Ontdek de kracht van inzicht en maak samen met CSRD Now de reis naar duurzaam succes, gebaseerd op de European Sustainability Reporting Standards.